BAZA NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

System nadzoru właścicielskiego / inwestorskiego.
Aktualne dane o spółkach portfelowych zawsze pod ręką.

Zawsze aktualne dane

Dostępne z dowolnego urządzenia. Możliwość przeglądania per spółka lub w formie raportów zbiorczych.

Bezpieczeństwo

Pełna kontrola do danych i rozbudowany system uprawnień. Użytkownicy monitoringowi z poziomu funduszu oraz użytkownicy firmowi.

Zarządzanie portfelem spółek

Dodawanie spółek i użytkowników, wgląd w dane, raporty cykliczne wymuszające aktualizację danych po stronie spółek zależnych.

Raporty zbiorcze i konfigurowalne

Atrakcyjne wizualnie raporty konfigurowalne pozwalające na wybieranie interesujących wskaźników i danych i prezentowanie w formie wykresów lub zestawień.

Wgląd w sytuację finansową

Pełne dane finansowe obejmujące bilanse, rachunki zysków i strat, przepływy finansowe oraz prognozy.

Monitoring realizacji KPI

Możliwość ustalania celów biznesowych i wskaźników efektywności oraz porównywania ich z wykonaniem. Także na poziomie RZiS i Przepływów finansowych.

baza nadzoru na urzadzeniach

Bezpieczeństwo

Kontrola dostępu do danych

 • Przedstawiciele spółek z możliwością wglądu i edycji danych tylko i wyłącznie własnej spółki.
 • Przypisanie użytkowników nadzoru do poszczególnych spółek.
 • Podział użytkowników nadzoru na role z regulacją dostępu odczyt / zapis.
 • Kontrola dostępu do modułu Raportowego i przekrojowych zestawów danych.
 • Wymuszanie regularnej aktualizacji danych.

Raporty konfigurowalne

Potężne narzędzie raportowe i monitoringowe

Moduł analityczno-raportowy dostarczający szeroką gamę możliwości w zakresie zestawiania i analizy danych finansowych oraz KPI:

 • Baza raportów zdefiniowanych (kwartalna ankieta, analiza, …)
 • Raporty dynamicznie konfigurowane z funkcjzapamitywania ustawie
 • Konfigurowalny „Dashboard” zawierajcy najistotniejsze dane i wskaniki finansowe
 • Eksport analiz do formatów xlsx i pdf
 • Podgld aktualnej realizacji kluczowych wskaników efektywnoci (KPI)

 

Optymalizacja

Zwiększ efektywnoścć zarządzania portfelem spółek

 • Dane ogólne, finansowe, aktualne i historyczne w jednym systemie.
 • Błyskawiczny dostęp do danych i analiz z dowolnego miejsca i urządzenia.
 • Wbudowane moduły analityczne – zestawienia, raporty z możliwością szerokiej konfiguracji i eksportu do formatów xlsx czy pdf.
 • Skrócenie czasu obsługi wymiany informacji pomiędzy spółkami a centralą.
 • Raportowanie danych bezpośrednio przez przedstawicieli spółek.
 • Zawsze aktualne dane.

Kontakt:

+48 696 048 558

biuro@smartshack.pl

Bezpłatna prezentacja

Z przyjemnością zaprezentujemy szczegóły aplikacji.